Our Team


team5

Koushik Rakshit

team3

Srijib Dutta

Vivekananda Mondal (1)

Vivekananda Mondal

photo bipul

Bipul Kar

Akash Linkedin Pic (1)

Akash Kar

Prettiranjan (1)

Preetiranjan Kundu

unnamed

Debasish Kar